Majątek MPG

Całkowita wartość mienia komunalnego Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na dzień 31-12-2023 r. wynosi  1 714 539,80 zł:
  • aktywa trwałe w tym urządzenia techniczne:  1 271 513.72 zł 
  • wartości niematerialne i prawne:  443 026.08 zł.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Ziołecka-Dubkowska (30 stycznia 2024)
Opublikował: Jan Osmałek (18 marca 2015, 13:31:28)
Podmiot udostępniający: MPG

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (30 stycznia 2024, 11:38:02)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6078