Majątek MPG

Całkowita wartość mienia komunalnego Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na dzień 31-12-2020 r. wynosi  2 402 861.25 zł:
  • aktywa trwałe w tym urządzenia techniczne:  1 238 909.22 zł 
  • wartości niematerialne i prawne:  553 895.45 zł.

metryczka


Wytworzył: Maria Kondek (18 marca 2015)
Opublikował: Jan Osmałek (18 marca 2015, 13:31:28)
Podmiot udostępniający: MPG

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (13 kwietnia 2021, 14:24:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2353