ODGiK

ODGiK

Zmiany w związku z wejściem w życie rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DU 2013 poz. 1183)

KOMUNIKAT    W związku z wejściem w życie w dniu 8.01.2014r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i [...]

metryczka