ODGiK

ODGiK

Zasady wykonywania prac geodezyjno–kartograficznych na terenie m. Bydgoszczy

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, m.in. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania [...]

Zmiany w związku z wejściem w życie rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DU 2013 poz. 1183)

KOMUNIKAT    W związku z wejściem w życie w dniu 8.01.2014r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i [...]

metryczka