KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - nowe wzory wniosków

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.  o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw ()  od dnia 31-07-2020 r. obowiązują nowe wzory wniosków. z dnia 30-07-2020 [...]

Zmodernizowana osnowa geodezyjna

KUMUNIKAT z dnia 18 maja 2020 r.Od dnia 18.05.2020 r.  na terenie miasta Bydgoszczy obowiązuje nowa baza osnowy geodezyjnej,  dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 14 lutego 2012 r. w [...]

Informacja dla Geodetów

Panie i Panowie Geodeci,Uprzejmie informujemy, że w związku z wdrażaniem nowych systemów informatycznych może wystąpić przedłużenie terminów przygotowania materiałów, weryfikacji operatów oraz nadania cech dokumentu.Za wszelkie [...]

Portal Ośrodka Dokumentacji Konto Geodety

Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy informuje, że uruchomiła konto geodety pod adresem:.Aktualnie Konto Geodety umożliwia składanie zgłoszeń geodezyjnych i komunikację z ODGiK.W celu pełnej aktywacji konta konieczne jest wydrukowanie [...]

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi nastąpiły znaczące zmiany w  zasadach korzystania z dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i [...]

Zmiana numerów telefonów.

Od dnia 20 stycznia 2014 r. zmianie ulegają następujące numery telefonów: dotychczasowy numer       nowy numer      FAX sekretariat  52 321 61 2852 585 92 84FAX ODGiK52 322 01 0352 585 92 [...]

metryczka