Przetargi unieważnione z 2006 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (1)  |  Przetargi unieważnione (1)

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup samochodu osobowo- towarowego (typu furgon) dla potrzeb Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy

zamawiający: Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: PONIŻEJ 60.000 EURO
termin składania ofert: 1 września 2006
przyczyna unieważnienia: Na podst. art.93 ust.1 pkt.7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004- Prawo zamówień publicznych (Dz U Nr 19/2004, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zamawiający unieważnia przetarg na zakup samochodu osobowo- towarowego (typu furgon), gdyż postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o wszczęciu postępowania przetargowego na stronach Urzędu Zamówień Publicznych. Postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)