Zmodernizowana osnowa geodezyjna

KUMUNIKAT z dnia 18 maja 2020 r.

Od dnia 18.05.2020 r.  na terenie miasta Bydgoszczy obowiązuje nowa baza osnowy geodezyjnej,  dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 352). Dotychczasowa osnowa została zmodernizowana, przenumerowana.  Wysokości punktów zostały przeliczone do układu wysokościowego PL-ETRF2007-NH
W związku z powyższym do wszystkich nowych prac geodezyjnych należy stosować dane z nowej bazy danych.
Prace zgłoszone przed dniem wprowadzenia nowej bazy danych będą przyjmowane z dotychczasową osnową do dnia 15 czerwca 2020 r. Po tym okresie jednostki wykonawstwa geodezyjnego  są zobowiązane do pobrania z zasobu nowej osnowy (nieodpłatnie – w ramach zgłoszenia uzupełniającego).


metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (18 maja 2020)
Opublikował: Jan Osmałek (18 maja 2020, 13:38:53)
Podmiot udostępniający: MPG

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211