Zmiany w związku z wejściem w życie rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DU 2013 poz. 1183)

KOMUNIKAT 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 8.01.2014r. rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DU 2013 poz. 1183) 
informuję, że
od dnia 8 stycznia 2014r.:
  • przestaje obowiązywać numeracja zgłoszeń prac geodezyjnych określana jako „DzERG” w danym roku kalendarzowym, obowiązuje numer kancelaryjny, 
  • nie stosuje się klauzul określonych dotychczasowymi przepisami, 
  • obowiązują klauzule określone w załącznikach do wyżej powołanego rozporządzenia, 
  • wysokość opłaty określana jest na podstawie rodzaju i celu zgłoszonej pracy, opisu obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie pracy oraz jego zakresu i jest obliczana przed nadaniem cech dokumentu materiałom przekazanym po zakończeniu prac

metryczka


Wytworzył: Danuta Kosieniak (7 stycznia 2014)
Opublikował: Jan Osmałek (8 stycznia 2014, 13:25:43)
Podmiot udostępniający: MPG

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (16 stycznia 2014, 13:09:34)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1945