Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 32 (z 32)

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
rejestr zmian informacji

Wejście w życie ustawy z dnia 5-06-2014r. o zmianie ustawy –Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DU2014 poz 897)
Data: 2014-07-21 08:20:11
Autor: Jan Osmałek
korekta
Data: 2014-07-21 08:12:15
Autor: Jan Osmałek
korekta
Data: 2014-07-21 08:11:23
Autor: Jan Osmałek
Aktualizacja
Data: 2013-06-03 12:23:20
Autor: Jan Osmałek
Aktualizacja
Data: 2013-05-21 08:18:00
Autor: Jan Osmałek
Dodanie informacji o posiedzeniach w maju 2013U09-05-2013
Data: 2013-04-17 12:17:22
Autor: Jan Osmałek
uzupełnienie o wzór wniosku
Data: 2013-03-06 12:35:49
Autor: Jan Osmałek
Aktualizacja e-maila
Data: 2012-06-19 12:06:32
Autor: Jan Osmałek
Nowy regulamin
Data: 2012-04-19 09:31:20
Autor: Jan Osmałek
Nowy regulamin
Data: 2012-04-19 09:30:16
Autor: Jan Osmałek
Nowe zarządzenie/regulamin
Data: 2012-04-19 09:13:51
Autor: Jan Osmałek
Nowe zarządzenie/regulamin ZUDP
Data: 2012-04-19 08:58:13
Autor: Jan Osmałek
Zmiany o pozycjach 21 - 32 (z 32)

powrót do informacji »