Informacja ZUDP23.04.2020

Informacja ZUDP

23.04.2020

Z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, informujemy że od dnia 16 marca 2020 do odwołania wnioski o przeprowadzenie narady koordynacyjnej składać można za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – budynek A (portiernia). Jednocześnie informujemy, że od dnia 24.04.2020 zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków w sposób elektroniczny.

Wytyczne do składania wniosków drogą elektroniczną na adres: projekty@mpg.bydgoszcz.pl

Przesłana dokumentacja powinna zawierać:
 • wniosek o uzgodnienie ( Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (322kB) pdf , Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (48kB) word ) z dokładnym wskazaniem załączników (należy pamiętać o wyrażeniu zgody na doręczanie informacji drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres mailowy oraz doliczenie opłaty za przesyłkę uzgodnionej dokumentacji za pośrednictwem Pocztą Polską),
 • plan sytuacyjny (plik pdf) z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki mapy do celów projektowych; plan ten powinien zawierać:
  • klauzulę „za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych” z własnoręcznym lub elektronicznym podpisem,
  • uzupełnioną pieczątkę ODGiK (numer P.0461. … wraz z datą wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu) lub nr protokołu weryfikacji wraz z datą (w przypadku map do celów projektowych bez uwierzytelnienia przez ODGiK)
 • plik „dxf” zapisany w wersji AutoCAD do 2004 z trasą projektowanego przyłącza/sieci,
 • aktualne warunki techniczne wydane przez gestorów sieci uzbrojenia terenu oraz inne uzgodnienia/opinie/decyzje dotyczące projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu mające wpływ na ich sytuowanie,
 • w przypadku projektu przyłącza wodociągowego - rzut budynku z opisaną lokalizacją wodomierza jeśli nie jest on lokalizowany w studni.

W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego pliki mogą być skanami dokumentacji analogowych (własnoręcznie podpisanego wniosku i planu sytuacyjnego podpisanego i poświadczonego za zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych przez projektanta).

Ważne!
 1. Prosimy o uważne oraz dokładne wypełnianie wniosków. Plan sytuacyjny powinien być aktualny, czytelny pod względem treści mapy oraz elementów projektowanych. 
 2. W przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna, na planie sytuacyjnym nie należy zamieszczać jej danych osobowych.
 3. Należy pamiętać, aby nie „wklejać” na plan sytuacyjny pieczęci (uwierzytelniającej i geodety); pieczęć (z uzupełnionym nr P.0461. ...) lub oświadczenie geodety ( z uzupełnionym nr protokołu weryfikacji i datą) znajduje się w pliku numerycznym otrzymanym od geodety. Zamieszczenie metryki mapy do celów projektowych jest obowiązkowe.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Zalewska-Romel (23 kwietnia 2020)
Opublikował: Jan Osmałek (23 kwietnia 2020, 13:10:36)

Ostatnia zmiana: Jan Osmałek (5 sierpnia 2020, 12:22:52)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 374